Festa 2020

Il-pandemija tal-COVID-19 ġabet magħha diversi sfidi u ċaħdiet. Sfortunatament, l-Għaqda Korali u Orkestrali Maria Bambina kellha tikkanċella diversi kunċerti, inkluż il-kunċert popolari annwali tal-1 ta’ Settembru. Minkejja dan kollu, bil-kuraġġ u l-potenzjal tal-membri fi ħdan din l-Għaqda, ġie deċiż li l-Kor u l-Orkestra Maria Bambina issemma’ leħinha bis-saħħa tat-teknoloġija. L-Għaqda tagħna ħadet ħsieb li tirrekordja tlett siltiet mużikali illi b’attenzjoni kif inhu ssuġġerut mill-awtoritajiet, għamilna dan kollu biex nallegraw u nferrħu lill-komunita’ Melleħija u lill-poplu kollu Malti u Għawdxi.Nirringrazzjaw b’mod speċjali lil Mro. Michael Bonanno u lis-Sinjorina Susanne Bonello li ħadu ħsieb jippreparaw lill-Kor u l-Orkestra, lis-Sur Joe Fenech li ħa ħsieb il-filming u l-editing u lil kull membru li ħa sehem f’dan il-proġett. Nittamaw li dan il-proġett jolqot il-gosti ta’ kulħadd.Jiġri x’jiġri u jkun xi jkun iż-żmien, minn qiegħ qalbna dejjem toħroġ l-għajta:VIVA MARIA BAMBINA !